تبلیغات
معماری - مهار انرژی در مبحث ساختمان
تاریخ : 11 آبان 92 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : محمد رضا بکایی
مهار انرژی در مبحث ساختمانامروزه موضوع انرژی یکی از موضوعات مهم و بحت برانگیز محافل اقتصادی است .افزایش جمعیت ، اتمام منابع انرژی و اتلاف آن و آلودگی های ناشی ازسوخت های فسیلی ، عواملی هستند که هرروزمحدودیت های آینده بشرو مخاطرات آن را گوشزد می کنند . با توجه به محدودیت های موجود ، تنها استفاده ازروشهای درست مصرف ، بهینه سازی وسایل مصرف انرژی و به کارگیری انرژی های نو می تواند بحران انرژی را مهار کند .انسان های اولیه برای محفوظ ماندن از نیروهای طبیعت ازخود طبیعت کمک می گرفتند و درغارها و پناه درختان و بین سنگها ازخود محافظت می کردند. آنها به تدریج آموختند که سرپناه خود را دائمی ترسازند و بدین ترتیب تمدنهای مختلف جهان ، سبکها و روشهای معماری مخصوص به خود را با توجه به شرایط خاص آب و هوایی همان منطقه بکارمی بردند. آنها به نفع خود ازشرایط محیطی استفاده کرده و بوسیله خورشید ، باد وآب خانه ای راحتتر و مرفه ترساختند . اما اززمان انقلاب صنعتی به نظر می رسد ما این شکل معماری را کنار گذاشته ایم و از روشهای مصنوعی برای تأمین شرایط آسایش درساختمان استفاده می کنیم . این روش نه تنها گران است بلکه باعث تخریب محیط زیست می گردد. این است که دوباره توجه معماران ودست اندرکاران صنعت ساختمان به سمت بهره گیری هرچه بیشتروبهترازعوامل طبیعی برای گرمایش و سرمایش ساختمان معطوف گردیده است .

سابقه استفاده بشرازانرژیهای نوبسیارطولانی است و تقریبا به هنگام پیدایش انسان برمی گردد . اما نگاه امروزما به این منابع انرژی ، نگاه ابتدائی و ساده نیست بلکه می خواهیم نیازامروزبشرمتمدن و صاحب فناوریهای بسیارگسنرده و پیچیده را تأمین کنیم . بنابراین یا باید انرژی خورشیدی را به انرژی های مورد نیاز تبدیل نمائیم و یا فناوری استفاده کننده ها به نحوی اصلاح شوند که بتوانند مستقیما از انرژی خورشیدی بهره برداری کنند .

تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی درساختمان

درچند دهه اخیر ، نمونه های زیادی ازخانه های خورشیدی درکشورهای صنعتی و پیشرفته ساخته شده که با استفاده ازانرژی طبیعی (باد ، خورشید ، انرژی زمین گرمایی و…) گرمایش و سرمایش ساختمان را تأمین می کنند . البته اغلب طرح خانه های خورشیدی بصورت خانه های ویلایی منفرد در یک فضای بازمی باشد و استفاده ازاین فن آوری در یک سطح وسیع و درمجتمعهای مسکونی به ندرت اتفاق افتاده است .

اما قدیمی ترین کاربرد آگاهانه ایرانیان ازانرژی خورشیدی دربناها و ساختمانهای سنتی نهفته است . به عبارت دیگر سیستم های غیر فعال خورشیدی در ایران درحد پیشرفته و کامل خود اززمانهای قدیم به کاررفته است .

بخش ساختمان یکی از عمده ترین بخشهای مصرف کننده انرژی است و بهمین سبب لازم است توجه ویژه ای به مقوله بهینه سازی مصرف سوخت درساختمان مبذول نمود . از نقطه نظرکلی می توان گفت که با آگاهسازی مردم، تدوین قوانین مناسب و اصلاح قیمتها ازطریق رفع تدریجی سوبسیدهای دولتی می توان گام مؤثری در جهت بهبود مصرف سوخت درساختمانها برداشت اما جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر بطوراعم بجای سوختهای فسیلی که عمده ترین منبع تأمین انرژی در کشورمان محسوب می شوند ، راه حلی است که مشخصه اصلی آن ، آینده نگری و رعایت توامان حقوق نسلهای فعلی و آتی است .

انرژی خورشیدی ، انرژی است ارزان ، فراوان ، سالم و تمیز که سالیان متمادی بشرازآن استفاده کرده است اما پس ازدستیابی به منابع سوخت فسیلی ، تجربیات گذشته را رها کرده و روز به روز به استفاده ازاین منابع افزود. بطوریکه پس ازآن چنان مصرف لجام گسیخته و اتلاف این منابع ، آینده تیره ای در پیش رو است که درآن منابع سوخت پایان یافته است . این دورنما سبب شده تا درگوشه و کنارجهان باردیگرامکان استفاده ازانرژی خورشیدی و بکارگیری آن درگرمایش و سرمایش منازل مسکونی مورد توجه قرار گیرد .

حال با توجه به روند رو به افزایش انبوه سازی و ساخت مجتمعهای مسکونی درکشور ، غالب رویکرد به استفاده ازانرژی های طبیعی درمجتمعهای مسکونی و چگونگی طراحی این ساختمانها به صورت سازگاروهماهنگ با طرحهای خورشیدی می باشد.

دفتر آگاهسازی و روابط بین الملل سازمان انرژی های نو ایران

کاربرد انرژی خورشیدی درساختمان ها

منظوراز کاربرد انرژی خورشیدی درساختمانها بهره گیری هرچه بهترازنورخورشد درجهت تأمین نیازهای گرمایی وسرمایی و در صورت لزوم تأمین الکتریسیته ساختمانها می باشد . در مرحله اول با بکارگیری طراحی معماری خورشیدی که تشابه بسیاری با معماری سنتی کشورمان دارد نیازهای گرمائی و سرمایی ساختمانها به حداقل رسانده می شود . دراین طراحی مسائلی ازقبیل: جهت ساختمان ، عایقکاری حرارتی ، تعیین سطح مناسب پنجره ها ، دو جداره کردن پنجره ها در برخی مناطق  واستفاده از بعضی سیستم های غیرفعال خورشیدی از قبیل دیوارترومب درنظرگرفته می شوند که با اعمال این پارامترها ، انرژی مورد نیاز این نوع ساختمانها نسبت به یک ساختمان معمولی ( با زیر بنای یکسان ) درصد قابل توجهی کمتربوده و میزان این درصد بستگی به بکارگیری میزان این پارامتر ها وشرایط اقلیمی هر منطقه دارد .

از آنجائیکه ایران کشوری است با حوزه اقلیمی مختلف ، بنابراین امکانات انرژی خورشدی نیز تابعی ازاین حوزه های مختلف اقلیمی است . براین اساس برای کاهش انرژی مورد نیاز یک ساختمان می بایست طراحی آن مطابق با اقلیم آن منطقه باشد. درکلیه مناطق مختلف آب وهوایی ساختمانهایی که برطبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می دهند .

اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف فوق را می توان به پنج بخش تقسیم نمود .

۱- بررسی خصوصیات تابش خورشیدی

۲ – بررسی وضعیت دما

۳ – بررسی خصوصیات میزان بارش و رطوبت

۴ – بررسی میزان وشرایط وزش باد

۵ – بررسی خصوصیات عایق کاری

در یک طرح خورشیدی دو مسئله اصلی مطرح می شود یکی چگونگی طراحی برای بهره وری بیشتر از انرژی خورشیدی و دیگری چگونگی طراحی برای به حداقل رساندن اتلافهای حرارتی به منظور استفاده بهترازانرژی بدست آمده که در صورت عدم توجه به هریک ازاینها، طرح مورد نظر از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود .

دلیل عمده عدم استقبال اقشارمختلف مردم ازاستفاده ازانرژی خورشیدی در منازل ، ارزانی حاملهای انرژی درایران می باشد، در صورتی که با وضعیت کنونی انرژی ، ضرورت اجرای طرحهای خورشدی امری اجتناب ناپذیر است .

ذکراین نکتنه ضروریست که استفاده ازانرژی خورشیدی بدون توجه به طراحی اقلیمی ساختمان نه تنها به صرفه نبوده بلکه هزینه های اضافی نیزدربرخواهد داشت . بنابراین توصیه می گردد با تهیه وتدوین ضوابط طراحی الگوی مسکن متناسب با اقلیم هرمنطقه ، طراحان را واداربه رعایت حداقل استانداردها در این زمینه بنمایند و نیزدرجهت توسعه استفاده ازانرژی خورشیدی درساختمان ، سیاستهای تشویقی و تنبیهی مدون گردد .

کاربرد انرژی خورشیدی درساختمان ها به طرق مختلف ذیل صورت می گیرد :

- تآمین آب گرم مصرفی : در سیستمهای فعال خورشیدی آب گرم مصرفی عمدتا بوسیله آبگرمکنهای خورشیدی با استفاده ازکلکتورهای تخت تأمین می شود .

-  تأمین گرمای مورد نیاز : تأمین درصدی ازگرمای مورد نیازساختمانها معمولا به یکی از روشهای ذیل ویا ترکیبی ازآنها صورت می گیرد : دیوارترومب ، گلخانه ، استخرهای خورشیدی …

- تأمین سرمای مورد نیاز : سرمازائی بوسیله انرژی خورشیدی به روشهای مختلفی ازجمله سیستمهای جذبی صورت می گیرد . تأمین باربرودتی مورد نیازساختمانها دردوره گرما توسط سیستمهای جذبی به گونه ای است که گرمای مورد نیازژنراتورچیلرهای جذبی توسط سیستمهای خورشیدی ازقبیل کلکتورهای تخت با بازدهی بالا و … تأمین می گردد .

- تأمین روشنایی : روشنایی ساختمانها می تواند با استفاده ازسلولهای فتوولتائیک تأمین شود . یعنی با محاسبه انرژی مورد نیاز برای روشنایی ساختمان تعداد پانلهای فتوولتائیک ( هرپانل ازسری ، موازی قرارگرفتن چند سلول تشکیل شده است )و ظرفیت باطری ذخیره مورد نیازمشخص می شود و در نتیجه با استفاده ازپانلهای خورشیدی و شارژرگولاتور( که شارژ و دشارژ بیش ازحد باطری جلوگیری می کند ) و باطری ذخیره روشنایی مورد نیازساختمان تأمین خواهد گردید .


گرمایش وسرمایش ساختمان

ازآنجا که روزانه انرژی بسیاری صرف گرمایش و سرمایش ساختمان ها می شود، طراحی و اجرای ساختمانهایی که بتواندازانرژی خورشیدی حداکثراستفاده را ببرد بسیارحائزاهمیت و مفید است .

تأمین نیازحرارتی ساختمانها با استفاده ازخورشید به ۲ طریق غیرفعال ( Passive) و فعال ( َActive)  قابل دسترسی است. کیفیت و چگونگی معماری ساختمان به دریافت و ذخیره انرژی خورشیدی درحالت پسیو بستگی کامل دارد درصورتیکه گرمایش خورشید بصورت فعال ، مستلزم استفاده ازگردآورنده های خورشیدی و یک منبع انرژی دیگرجهت انتقال سیال گرم شده به داخل ساختمان می باشد .

هرخانه استانداردی اگرخوب طراحی شده ودرمقابل آفتاب قرارداده شده باشد ، می تواند یک خانه

خورشیدی غیرفعال باشد . برای کارکرد مناسب می بایست طوری جهت دهی شده باشد که یکی از دیوارهای اصلی و بسیاری از پنجره ها رو به جنوب باشند . عایق کاری واستفاده ازپنجره های مناسب ( شیشه های دو جداره ) الزامی است . استفاده ازمصالح با ذخیره گرمائی بالا مناسب است . در مناطق گرم  پنجره های شرقی غربی باید سایه مناسبی داشته باشند . پنجره های جنوبی نیزمی توانند با سایبانهایی محافظت شوند . پرده ها و سایه اندازهای عایق داخلی نیزمی توانند مفید باشد .

سیستم های غیرفعال خورشدی

درسیستم گرمایش خورشیدی پسیو ساختمان بطورطبیعی و با استفاده ازعوامل طبیعی مثل خورشید گرمایش انجام می گیرد . بدین معنی که چنین سیستمی این امکان را فراهم می سازد که ساختمان بدون نیازبه انرژی فسیلی و در نهایت  با مصرف انرژی بسیارکمی کار کند . درمورد سیستم های گرمایش پسیو ساختمان ها روشهای مختلفی وجود دارد :

۱- ورود مستقیم نورخورشید به داخل اطاق ازطریق  پنجره ها

۲- استفاده از دیوارذخیره کننده انرژی خورشیدی (دیوارترومب) و دیوارآبی

۳- استفاده ازگلخانه مجاور

۴- استخریا حوضچه روی بام

درشیوه دریافت مستقیم:

۱- محل پنجره ها که باید درجنوب و جنوب غربی و شرقی قرار گیرند وحتی المقدوردوجداره

۲- پنجره های جذب کننده نورخورشید

۳- پنجره روی بام شیب دار

در شیوه دریافت غیرمستقیم

تشعشات خورشیدی به جرم جذب کننده حرارت که بین خورشید وداخل خانه قرارگرفته می تابد ، این جرم  گرم شده و سپس انرژی خود را به اطاقها می دهد . در این شیوه معمولا ازدیوارجذب و انباشت حرارت استفاده می شود . مصالح عمده جذب و انباشت حرارت دو نوعند : دیوار ترومب و آب

سیستم دیوارآب و دیوار ترومب یکی است ولی دردیوارآب بطریق جابجائی و دیوارترومب به طریق  هدایت ، حرارت را منتقل می کند. سطح خارجی سیاه و مات (کدر) بوده و حرارت جذب شده توسط آن باعث گرم شدن دیوارو گرمای آن هم سبب گرم شدن آب و حرکت و جابجائی آب سبب انتقال حرارت به دیوارشده و دوباره نیز بوسیله تشعشع هوای داخلی را گرم می کند . یک تانک آب فولادی معمولی راه حلی مناسب برای تأمین این جرم حرارتی می تواند باشد زیرا آب بسیارمؤثرتراز بتن و گچ درذخیره و پس دادن گرماعمل می کند . مخزن آب درزمستان انرژی خورشید را درطول روز برای گرم کردن خانه در طول شب ذخیره می کند و خنکای شب هنگام را برای روزهای گرم تابستان درخود نگه می دارد . نکته بسیارمهم این است که مخزن آب باید کاملا درمعرض نورخورشید باشد .


در شیوه گلخانه ای مجاور

شیشه های دو جداره و یا پلاستیک شفاف جهت این کارمناسب هستند . دیواربین گلخانه و فضای  نشیمن باید با ظرفیت حرارتی بالا باشد( دیوارآب یا ترومب ) درانتخاب مابقی مصالح آزادی عمل بیشترمی باشد. با طراحی خوب تمامی تشعشات وارده به گلخانه به حرارت  تبدیل شده ودراین صورت بازدهی ۶۰% الی ۷۵%  درزمستان است و مقدارحرارت منتقل شده به اتاقها ۱۰ % الی ۳۰ %  انرژی تابشی است که با اضافه کردن سیستم انباشت کننده مکانیکی این مقدار بیشترمی شود .


در شیوه استخریا حوضچه روی بام :

جرم جذب کننده حرارت روی بام قرارگرفته است این شیوه برای سرمایش و گرمایش استفاده می شود . حوضچه ها با جداره های شیشه ای روی بام باید ازساعت ۱۰ صبح الی ۱۴  بعدازظهردر تابش مستقیم خورشید بوده ودر تابستان باید درمعرض هوای آزاد و خنک شب قرارگیرد . ارتفاع آب دربام حدود ۱۵ الی ۳۰ سانتیمتر بوده ، لذا اسکلت بنا باید قابلیت تحمل ۳۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم آب درهرمتر مربع را داشته باشد.

این سیستم جهت گرمایش و سرمایش ازدو خاصیت مهم برخورداراست :

- نوسانانت شدید درجه حرارت درداخل بسیارکم می باشد .

- بعلت سطح تشعش وسیع ( معمولا تمام سقف ) کیفیت حرارتی بسیارخوبی در داخل ایجاد می شود .

در شبهای زمستان محفظه آب باید توسط یک عایق حرارتی محفوظ شود تاگرمای جذب شده درطول روز را سریع از دست ندهند و در روزهای تابستان می بایست کاملا سایه برروی آن انداخته شود . روی حوضچه ها می تواند در روزهای تابستان بازباشد تا ازسرمایش ناشی ازتبخیر نیز بتوان بهره گرفت .

تأمین شرایط آسایش در نقاط مختلف جهان در ماههای  گرم سال  به کمک فرآیند سرماسازی امکان پذیراست . مؤلفه بارسرمایشی دربسیاری از کشورهایی که درمناطق گرمسیری قراردارند سهم بالایی از باربرق مصرفی را در فصل گرما به خود اختصاص می دهد. سیستم های تراکمی درحال حاضر عمده ترین روش تأمین فرآیند سرما سازی  و تهویه مطبوع  هستند.این سیستم ها ازعوامل اصلی تخریب لایه اوزون  شناخته شده اند ، ضمن آنکه مصرف برق آنها نیز زیاد می باشد . به این لحاظ استفاده ازانرژی خورشیدی برای تأمین سرمایش به عنوان جایگزینی برای سیستم های تراکمی مورد توجه قرار گرفته است .


سیستم های فعال خورشیدی :

سیستم های خورشیدی فعال شامل استفاده ازکلکتورهای انرژی خورشیدی هستند که برای نمونه دردو نوع آبگرمکن خورشیدی و فتوولتائیک وجود دارند . استفاده ازاین وسایل و تجهیزات واسطه می تواند باعث انعطاف پذیری در صرفه جوئی انرژی شود.

آبگرمکن خورشیدی :

اصول مهم و عمده ای که بایستی درمورد کلکلتورهای آبگرمکن خورشیدی در نظرگرفته شوند  عبارتند از:

- نصب کلکتورروی پشت بامها با زاویه عرض جغرافیایی  محل بعلاوه ۱۵ درجه می باشد .

- کلکتورها بایستی طوری قرار گیرند که میزان سایه اجسام مانند ساختمانهای اطراف ، دودکش ها وغیره حداقل باشد . در زمانی که کلکتورها بصورت ردیف های پشت سرهم نصب می شوند باید دقت کافی در مورد عدم ایجاد سایه بعمل آید.


سیستم  برق فتوولتائیک

سیستم فتوولتائیک مانند سایرمولدها و نیروگاههای برق می تواند در هر ظرفیتی نصب و بهره برداری شود . حتی محدودیت آن بسیار کمتراز سایرین است و می تواند به صورت ژنراتورهایی با توان میلی وات تا چندین مگاوات ساخته شوند . لیکن با توجه به راندمان پائین تبدیل انرژی دراین سیستم و بالا بودن قیمت تجهیزات آن ، برق تولیدی ازاین سیستم قدری گران تراست .

شرایط بهینه در بارگیری سیستم فتوولتائیک درمعماری ساختمان از دو زاویه قابل بررسی است :

۱- مجتمع کردن سیستم فتوولتائیک با معماری و تأسیسات الکتریکی ساختمان

۲- طراحی و محاسبه فتوولتائیک به صورت فصلی

استفاده از پانل های خورشیدی در معماری ساختمان ، باعث کاهش هزینه های بارگیری این انرژی می شود و می تواند در توسعه کاربرد آن مؤثر باشد . در تلفیق یک سیستم فتوولتائیک با معماری و تأسیسات ساختمان ، تجهیزات اصلی سیستم باقیمانده و سایرتجهیزات به نوعی با وسایل مشابه در ساختمان ادغام می شوند . بعضی از قطعات جانبی تجهیزات اصلی نیز برای نصب در نمای ساختمان ، قابل حذف و صرفه جویی هستند و بدین ترتیب با همکاری ………………………………………….

از سیستم فتوولتائیک با شرایط بهینه فنی و اقتصادی میسر باشد .

یکی ازموارد استفاده ازسیستم های فتوولتائیک برای گرمایش ساختمان سیستم گرمایش کفی است که به جای استفاده ازمنابع فسیلی برای آب گرم مصرفی ازانرژی خورشیدی و پانل های خورشیدی تأمین می شود .

دمای پائین آب مورد نیاز ( ۵۵ درجه سانتیگراد ) سیستم گرمایش کفی ، این امکان مهم و اساسی را فراهم می آورد که به عنوان تنها سیستم تأمین گرمایش ، بتوان از انرژی های نو ،مانند انرژی خورشیدی  استفاده نمود.

انرژی خورشیدی و سیستم گرمایش کفی هردو درکاهش آلاینده های ناشی ازاحتراق سوخت های فسیلی نقش اساسی ایفا می کنند و بهره وری از آنها باعث می شود که نسل آینده زندگی بهتری را تجربه کند.

اجزای سیستم برق خورشیدی

۱ – پانل یا صفحه خورشیدی: انرژی نورخورشید را به برق مستقیم تبدیل می نماید .

۲ – جعبه اتصال گروهی : واسطه اتصال پانل ها به مداربرق و محافظ پانل های خورشیدی از صاعقه و برق آسمانی است .

۳ – سازه های فلزی یا ساختمانی : نگهدارنده پانلها درجهت و زاویه خاص است .

۴ – دستگاه کنترل کننده : کنترل کننده تولید برق ، مصرف برق ، شارژ باطریهای ذخیره و تنظیم کننده مشخصات برق تولیدی و مصرفی از نظرولتاژ و آمپراست .

۵ – کابلهای ارتباط : اتصالات سیستم فتوولتائیک و مدار برق را برقرار می کند.

۶ – باطریهای ذخیره : برق مورد نیاز برای ساعات بدون نور خورشید ذخیره می کند .

۷ – مبدل برق مستقیم به متناوب: برق مستقیم را به برق متناوب یک فاز و یا سه فاز تبدیل می کند .

طراحی و محاسبه سیستم فتوولتائیک :

برای طراحی یک سیستم فتوولتائیک لازم است عوامل مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گیرند که بعضی ازآنها در محاسبه ظرفیت و خروجی سیستم ، یا برآورد برقی که تولید می شود مؤثرند و بعضی دیگردر انتخاب نوع تجهیزات و طراحی آنها نقش دارند . این عوامل عبارتند از :

۱ – موقعیت جغرافیایی : عرض و طول جغرافیایی و نیزارتفاع محل نصب سیستم فتوولتائیک فاکتورهای لازم برای محاسبه قدرت تابش نورخورشید است .

۲- موقعیت زمانی : در بررسی موقعیت زمانی ، محل نصب و شرایط آن نسبت به حرکت خورشید ، وجود سایه ارتفاعات و کوههای اطراف و یا حتی سایه ساختمانها و تعیین ساعاتی از روز که ممکن است وجود این سایه ها مانع از تابش مستقیم نور خورشید به پانلها باشد ، بررسی می شود . فاصله سیستم نسبت به مصرف کننده و مسیرکابل کشی ، طول کابلهای اتصال را تعیین  می کند. مقاومت الکتریکی کابلها و تلفات انرژی درآنها در محاسبات ظرفیت سیستم فتوولتائیک مؤثر است .

۳ – شرایط آب و هوایی: تعداد روزهای ابری پشت سرهم ازجمله عوامل مهمی است که در بررسی شرایط آب و هوایی تعیین می شود . اگر بخواهیم مقداری از برق خورشیدی را برای ایام ابری ذخیره کنیم این عامل درمحاسبات وارد شده و ظرفیت سیستم فتوولتائیک با توجه به برق مورد نیاز درایام ابری محاسبه می شود . علاوه بر آن وزش باد و سرعت آن برای تعیین استحکام سازه فلزی یا ساختمانی ، میزان بارندگی و ارتفاع برف برای تعیین ارتفاع پانلها ازسطح زمین ، شفافیت هوا، میزان شرجی بودن و یا غبارآلود بودن و اثر آنها در شدت تابش نورخورشید ، وجودصاعقه و رعد وبرق برای پیش بینی تجهیزات ایمنی مناسب از جمله عوامل دیگری است که بررسی می شود .

برق مورد نیاز : در بررسی میزان نیاز به انرژی الکتریکی علاوه بر توان ، ولتاژ ، مستقیم و متناوب بودن آن و مقدارلحظه ای مورد توجه قرار می گیرد . توان مصرفی مستقیما درمحاسبات وارد می شود ، و ولتاژ تعیین کننده تعداد صفحات خورشیدی است که با یکدیگر سری و موازی می شوند . مقدار برق لحظه ای مربوط به هنگامی است که همه مصرف کننده ها با هم در مدارقرار می گیرند و یا دستگاههایی به مدار وارد می شوند که برق شروع به کارآنها با مصرف مستمرآنها متفاوت است ، این عامل برای طراحی دستگاه کنترل کننده بسیاراهمیت دارد .

در پایان متذکرمی شویم که کشورایران با توجه به دارا بودن پتانسیل تابش بالای خورشید مخصوصا در مناطق مرکزی و جنوبی شرایط بسیارمستعدی به منظور استفاده ازاین انرژی طبیعی و پاک دارد . امید است با برنامه ریزی بهترگامهای مؤثری در این راستا برداشته شودطبقه بندی: مقالات معماری،
برچسب ها: مهار انرژی در مبحث ساختمان،

  • قالب میهن بلاگ
  • مهم نیوز
  • ضایعات